Zámok Ambras

admin

17 augusta 2017

Nekomentované

Zámok je tvořen dvěmi částmi. Starším Horním zámkem (hradem) a mladším tzv. Dolním zámkem. Horní zámek je vlastním starším hradem, jehož většina hmoty je středověkého původu s pozdějšími renesančními přístavbami a úpravami. Jádro hradu je tvořeno palácovými stavbami přistavěnými k původní obvodové hradbě na půdoryse nepravidelného oválu, které mezi sebou svírají pravidelné obdélné nádvoří. Hrad prošel postupným vývojem. Nejstarší částí je  pravděpodobně nepravidelná lichoběžníková stavba (věž),

jejíž hmota je obsažena v jihozápadním nároží hradu. Postupně byla palácovými stavbami zastavěna severní strana jádra hradu a také jižní. V západním průčelí se – stejně jako i dnes – nacházela původní hradní brána, později překrytá hmotou dnešního vstupního západního křídla. Stejně tak východní konec hradu. Z obvodu hradu vystupuje pouze na severovýchodě nakoso postavená čtvercová hmota hradní kaple (původní bašty) s polygonálně ukončeným vystupujícím ustoupeným presbyteriem.

Our Latest Rooms

Ponorte sa do sveta renesancie a navštívte tento architektonický skvost so zbrojnicami, priestrannými halami a krásnymi záhradami.

Special Guest Interview

Době renesance je možno připsat výškové sjednocení třípatrových hradních budov a střech a sjednocení bosované fasády. Arkádové nádvoří horního hradu pokrývá cenná fresková renesanční výzdoba. Předbraní horního hradu tvoří do parkánu vestavěná budova s vyhlídkovým patrem, která je na jižní straně ukončena mohutnou obdélnou věží, která chránila vstup do parkánu v jejím východním sousedství. Za arcivévody Ferdinanda II. byla do jižního parkánu vystavěna mohutná bloková stavba tzv. Španělského sálu, perly tyrolské renesance.

Dolní zámek byl vystavěn koncem 16. století na konstrukcích hradeb bývalého dolního opevnění hradu. Tvoří jej čtyřkřídlá patrová stavba se vstupní branou v hodnotném renesančním portále. Dvě z křídel (západní a jižní) obsahují arkádovou chodbu v přízemí, mohutnější jihovýchodní křídlo má otevřenou i arkádu v patře. Ferdinand II. vystavěl tzv. Dolní zámek především pro účely správního a hospodářsko-provozního zázemí hradu, ale také jako prostory pro jeho početné sbírky.

V nádvoří Dolního zámku a při jižním a jihozápadním sousedství Horního zámku se nachází okrasná francouzská zahrada s jezírkem a umělou jeskyní. V širším okolí Ambrasu byl v 19. století vytvořen zajímavě řešený anglický park, který vhodně využil hlubokých alpských údolí. Najdeme zde několik mostů přes potoky, vodopád, vyhlídky.

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania.